Paleo Flour 400g Paleo Flour 400g

Many in stock

$14.95 $13.71

MONICAS MIXES Gluten Free Paleo Flour - 400g
Ingredients: Organic tapioca flour, green banana flour, organic sesame flour, organic coconut...

Paleo Flour 400g - MONICAS MIXES Gluten Free Paleo Flour - 400g
Paleo Flour 400g -Organic tapioca flour, green banana flour, organic sesame flour, organic coconut flour, organic golden flax meal, organic psyllium.